Mangfoldighed og fællesskab

Empatiske opdagelser i byrummet

Kom tættere på bias i byrummet gennem en lydmontage af personlige beretninger, kunstneriske bearbejdninger og professionelle erfaringer, der kredser omkring urbanitet og frihed og lader dig se byen med andre øjne.

Audiowalk og diskussion

Hvordan kan det at lytte til fortællinger med feministiske perspektiver på byrummet gøre det lettere at revurdere vores egne kroppe i et rum? Under en gåtur guidet af binaurale lydoptagelser vil lytterne møde en række personlige historier om det offentlige rum, der overskrider geografiske og sproglige grænser. Denne audiowalk er et løbende forsøg på at indfange de mange subjektive oplevelser og forskellige grader af tilgængelighed i byrummet – og at demonstrere dem på en legemliggjort måde. Den indsamler perspektiver, som ofte er usynlige, uhørlige og slet ikke er blevet taget i betragtning i byplanlægningen. Medbring venligst en smartphone og hovedtelefoner.


fem_arc er et Berlin-baseret kollektiv af arkitekter, der arbejder på projekter ud fra en intersektionel vinkel. Siden 2018 har de kritisk undersøgt magtstrukturer i rummet og krydsfeltet mellem individuelle erfaringer med diskrimination på grund af køn, race, økonomisk status, fysiske evner, queerness, religion og andre. Gennem formater som foredrag, workshops, en podcast-serie og lydvandringer sætter de spørgsmålstegn ved normer og standarder i vores felt og udbreder rumlige strategier, der bidrager til at skabe ikke-diskriminerende rum.

Mødested: Folkehuset Absalon

Sønder Blvd. 73, 1720 København

Arrangementet er gratis, blot mød op.


Mere fra samlingen

Mangfoldighed og fællesskab

Se alle