Mangfoldighed og fællesskab

Tingbjerg Findes

‘Tingbjerg Findes’ er en udstilling af kunst- og arkitekturprojekter i Tingbjerg med forskellige tilgange til at bygge by, der sætter byudviklingen i Tingbjerg i perspektiv.

Helhedsplanen for Tingbjerg bliver, ifølge forskere og boligselskaber, en skabelon for, hvordan den demokratisk besluttede omdannelse af den almene sektor vil tage form over det næste årti. Udstillingen stiller imidlertid spørgsmål ved graden af demokrati i byplanlægningsprocessen. ‘Tingbjerg Findes’ er en udstilling af kunst- og arkitekturprojekter skabt af lokale fællesskaber i Tingbjerg, som finder alternative tilgange til at bygge by. Udstillingen åbnes med oplæsninger af udvalgte høringssvar til helhedsplanen, der giver indblik i områdets eksisterende kvaliteter over for konsekvenserne af helhedsplanen. Udstillingen tilbyder et håndgribeligt udgangspunkt for at mødes om at debattere den almene sektors fremtid.

Bemærk at der fra kl. 15.00-17.00 er debat arrangementet 'Kampen om kvadratmeterne'.

Udstillingen åbnes med en fernisering, hvor høringssvar til udviklingsplanen for Tingbjerg oplæses af deres forfattere, og samtlige af udstillingens projekter præsenteres af beboere og øvrige projektmagere.

Find mere information omkring debatten på hjemmesiden under festival programmet.

Udstillingen er gratis, blot mød op.

Almen omsorg i Råhuset:

9/10-2021

- Kl. 12.00 - 14.00 Tingbjerg Findes

10/10-2021

- Kl. 10.00 - 15.30 Tingbjerg Findes

- Kl. 10.00 - 11.30 Alment under pres

- Kl. 12.00 - 13.30 Fra boligpolitik til praksis

- Kl. 14.00 - 15.30 En almen alliance

Tak til Vesterbro Lokaludvalg for støtte


Mere fra samlingen

Mangfoldighed og fællesskab

Se alle