Festival x 2019

Skiftende Idealer – 1919 – 2019 – 2119

I 2019 gjorde festivalen status over værdigrundlaget for by- og samfundsudviklingen gennem de sidste 100 år og arkitekturens rolle heri.

SE TRAILER

Med dobbeltjubilæet for både Bauhaus og BL som springbræt, diskuterede festivalen skiftende by- og boligidealer i den nære fortid i lyset af nutidens og fremtidens udfordringer. Programmet trak linjer mellem Danmark og udlandet, gamle og nye boligkvarterer, mennesker og steder, individ og fællesskab, og spurgte: Hvis arkitekturen kan medvirke til at ændre verden og borgeres levevilkår og hverdag, hvor skal det så føre os hen? 

Med ambitionen om gode boliger for alle tegnede nogle af modernismens fremmeste arkitekter, bl.a. inspireret af Bauhaus, innovative boligkvarterer og by-enheder, der afprøvede nye designløsninger og opgraderede komfort og livskvalitet for almindelige mennesker. I mellemtiden har by- og boligidealer forandret sig ligesom befolkningen, samfundsforhold og familiestrukturen i Danmark er komplet anderledes end i 1919, 1949 eller 1989. Der er kommet mere ulighed, Danmarkskortet er blevet skævt, velfærdsstaten er til forhandling og samfundet er blevet mere heterogent. Familiemønstre brydes op og Danmarks statistik regner med 37 forskellige familietyper. Det er næppe muligt at formulere én sammenhængende fortælling længere, men hvordan skaber vi så alligevel en inkluderende, tidssvarende og bæredygtig fælles ramme om det gode liv og den gode by?

Blandt en række vinkler og events åbnede festivalen bl.a. op for bud på fremtiden gennem den internationale udstilling Housing the Human, der bød på fremtidsforskning i prototypeformat, og ved at invitere ’arkitekturens aktører’ til at bidrage til publikationen Manifest Stafet, der bl.a. forholder sig til arkitekturens og urbanismens etiske forpligtelse til at opfylde FNs 17 Verdensmål i 2030.