Finalist: SIMON MAEGAARD

Se de 12 finalisters film om hverdagslivet i det almene boligbyggeri fra filmkonkurrencen 'Almene Hjem'

Se de 12 finalisters film om hverdagslivet i det almene boligbyggeri fra filmkonkurrencen 'Almene Hjem'

Finalist: SIMON MAEGAARD