Læs mere

Copenhagen Architecture Festival (CAFx) er en platform, der gennem en række initiativer udforsker, diskuterer og formidler arkitektoniske og bymæssige udfordringer.

Målet er at udfordre arkitekturområdet og fremme kritisk tænkning, inspirere, engagere og øge offentlighedens bevidsthed om, hvordan arkitektur og byplanlægning former vores liv og verden – og hvordan vores liv og verden påvirker den anden vej rundt. Arkitektur er ikke bare mursten, rum og rammer. Den er sanselig, kropslig og social. Den er politisk, historisk og psykologisk. Arkitekturen er menneskelig, og den påvirker alle aspekter af tilværelsen.

CAF × Journal

CAFx Journal er festivalens digitale tidsskrift og arkiv, der fra 2021 undersøger arkitektoniske og bymæssige udfordringer gennem en bred tværfaglig optik. Arkitekturen er som vores fælles fysiske virkelighed beslægtet med en lang række felter så som politik, naturvidenskab, humaniora, sociologi, kunst, filosofi mv. Alle disse berøringsflader gør arkitekturen til et almengyldigt udgangspunkt for at udfolde komplekse samfundsrelevante problemstillinger. CAFx Journal supplerer festivalens program med uddybende artikler, film, referencer mm., ligesom Journal formidler selvstændige samtidsrelevante emner uden om festivalens program.

Arkitektur er ikke bare mursten, rum og rammer. Den er sanselig, kropslig og social. Den er politisk, historisk og psykologisk. Arkitekturen er menneskelig, og den påvirker alle aspekter af tilværelsen.

CAF × Festival

CAFx er først og fremmest skandinaviens største årlige arkitekturfestival, der siden sin etablering i 2014, gennem foredrag, udstillinger, ekskursioner, debatter, et omfattende filmprogram mv, hvert år sætter fokus på de steder, hvor arkitekturens forvandlinger krydses med menneskeliv. Festivalen skildrer visioner, konflikter og historiske forandringer i det byggede miljø, og undersøger grænserne mellem æstetik, funktion og identitet.

CAFx faciliterer desuden årlige ”Summer Schools” med et eksperimenterende fokus på relationen mellem film og rum. Under nye årlige tematiske rammer, samles deltagere fra hele verden enten digitalt eller i Danmark til et intensivt research forløb, der munder ud i produktionen af en række nye eksperimenterende kortfilm. CAFx Summer Schools er blevet afviklet årligt siden 2016 på en ny lokation hvert år.

CAF × Publikationer

CAFx udgiver også publikationer og stod i 2019 bag udgivelsen af Manifest Stafet og udgav i 2020 bogen The Welfare City in Transition – A compilation of Texts and Images 1923 – 2020 i samarbejde med Arkitektens Forlag. Begge udgivelser beskæftiger sig med udviklingen i det danske byggede miljø, både gennem historisk reflektion og kritisk visionær fremtidsorientering.

CAF × Forskning og Uddannelse

CAFx har siden 2020 aktivt engageret sig i forskning og uddannelse. I samarbejde med Københavns Universitet har CAFx ansat en PhD-studerende, der undersøger filmmediets potentiale til at formidle arkitektoniske kvaliteter. Ydermere har CAFx udviklet undervisningsprogrammet Vi Fællesskaber Vores By, der henvender sig til unge i udskolingen og kobler arkitektur, urbanisme og medborgerskab gennem praktiske forløb. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania Filantropi afvikles det i øjeblikket som pilotprojekt i Gellerup i samarbejde med Galleri Andromeda 8220 og MakerSpace Gellerup under navnet Vi Fællesskaber Gellerup.

I 2015 blev festivalen udvidet til også at indbefatte Aarhus Architecture Festival (AAFx) og i 2016 løb Aalborg Architecture Festival (ALAFx) af stablen for første gang. I 2018 kom Odense Architecture Festival (OAFx) til.

Festivalen er del af det paneuropæiske netværk Future Architecture Platform og i 2017 bidrog vi naturligvis til programmet for Europæisk Kulturby Aarhus 2017.

Festivalen ledes af grundlægger og festivaldirektør Josephine Michau.

Kontakt

Copenhagen Architecture Festival
Wildersgade 32
DK - 1408 København K

Ved generelle henvendelser kontakt os på info@cafx.dk

Ved direkte henvendelser kontakt os her.