Artikel

Morten Birk Jørgensen, adjunkt

I 2016 traf I på Rådshuset en beslutning med vidtrækkende konsekvenser for byens arkitektoniske udvikling. Med et fireårigt strategisk partnerskab overdrog I meget store dele af kommunens arkitektopgaver til kun to rådgiverhold

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kære Frank Jensen,

Jeg kontakter dig vedrørende et presserende anliggende. I 2016 traf I på Rådshuset en beslutning med vidtrækkende konsekvenser for byens arkitektoniske udvikling. Med et fireårigt strategisk partnerskab overdrog I meget store dele af kommunens arkitektopgaver til kun to rådgiverhold. De fire år er nu gået. I den anledning vil jeg anmode om, at I evaluerer de arkitektoniske konsekvenser af beslutningen.

Igennem 00’erne opblomstrede unge, københavnske tegnestuer hvis etablering i høj grad skyldtes muligheden for at konkurrere om byens kommunale opgaver. Foruden at berige byens borgere med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, har disse arkitekter profileret København som frontløber på en international arkitekturarena. Med det strategiske partnerskab blev konkurrencen om arkitektonisk kvalitet tilsidesat til fordel for repetition og håbet om færre byggefejl og forsinkelser.

Arkitektstandens kritik var markant. Udbuddet blev kaldt uambitiøst og man frygtede byggerier uden nytænkning, stedsspecifikke kvaliteter og den arkitektoniske mangfoldighed, der klæder København.

Snart er de fire år gået. Nye skoler og daginstitutioner danner ramme om livet for københavnske børn. Om den ændrede udbudsform har levet op til de ønskede økonomiske besparelser, er jeg overbevist om vil blive evalueret. Men hvad med den arkitektoniske kvalitet der i sin tid blev udtrykt bekymring for?

Bygningsmassen er nært knyttet til byens påtrængende problemer. Opdeling af befolkningen i enklaver; bæredygtig omstilling; varierende behov og drømme for indretningen af tilværelsen. Når arkitekturen er bedst, formuleres svar, der ikke var synlige på forhånd. Blandt unge arkitekter findes vilje og evner som fortjener realisering i byggeriet. I konkurrence om arkitektonisk kvalitet vil de vinde. Men i udbud til milliarder er de chanceløse.

Arkitekturens kvalitetskriterier er ikke entydige. Utvivlsomt er det dog, at de ikke kan reduceres til hverken pris pr. kvadratmeter, overholdelse af tidsplaner eller til de administrative byrder ved udbud. Arkitekturens tid er lang. Af historien bør vi lære at den er værd at investere i.

Jeg anmoder derfor dig og dine politiske kolleger i Københavns Kommune: Evaluér de arkitektoniske kvaliteter i byggeriet fra de strategiske partnerskaber. Gør det inden I beslutter eventuelle nye milliardudbud. Både I politikere og vi vælgere bør kende konsekvenserne af beslutninger med så omfattende betydning.


Med venlig hilsen
Morten Birk Jørgensen