Manifest Stafet

Visionære manifester 2019: I anledning af valgåret og 100-året for Bauhaus og Danmarks AlmeneBoliger BL har Copenhagen Architecture Festival og Akademisk Arkitektforening inviteret arkitekturens aktører i Danmark til at udforme manifester, der forholder sig til arkitekturens rolle og værdigrundlag i samfundet anno 2019.

Se samlingen

Arkitekturens mange aktører fra forskellige fagligheder spiller som
medskabere af de fysiske rum, vi alle lever og færdes i, en vigtig rolle
 i løsningen på fremtidige udfordringer som bolig- og byudvikling 
i lyset af klimaforandringer, migration, nye familiemønstre og
 demografier, urbanisering, affolkning og skrumpende byer,
 afindustrialisering, stigende ulighed og boligpriser, boligmangel,
 teknologiske landvindinger, nye økonomiske paradigmer, etc. Her
 forstås arkitekturens felt i bredeste forstand fra boligbyggerier
 og institutioner, over parker og landskaber til storbyskala, der alle
 rummer sociale, æstetiske, politiske, miljømæssige og økonomiske aspekter.

Manifestet som format var en integreret del af de udskældte
 modernistiske -ismer og politiske ideologier, men synes at være
 tilbage på arkitekturens landkort. Efter at de store historier i nogle
 årtier har været dømt døde, dukker manifestet op igen, f.eks. i form 
af 'The FREESPACE Manifesto’ af Venedig Biennalens kurator-duo i
 2018, Yvonne Farrell & Shelley McNamara, eller kinesiske Amateur
 Architecture Studio, der udstillede på Louisiana i 2017, og som har
formuleret et manifest på 29 punkter.

Samtidig er der en fornyet
 interesse for det 20. århundredes avantgardemanifester, som bl.a.
 bliver genopdaget i arkitekturteoretikeren Beatriz Colominas bog '
Manifesto Architecture: The Ghosts of Mies' (2014) og herhjemme
 antologien 'Avantgardemanifester' (2019), redigeret af Mikkel Bolt. 
Ved igen at sætte fokus på manifestet ønsker vi at få danske fagfolk til
 at overveje, hvilket værdigrundlag, de står for og bygger på. At vove
 at opstille mål og visioner for, hvor vi skal hen i fremtiden og hvilke
 slags byer, boliger, landskaber og offentlige rum, vi skal udvikle og 
tage vare på. Målet med manifestet er altså at overveje arkitekturen
 som ramme om samfunds- og byudviklingen, og hvordan arkitekturen
 kan ændre verden.

I samlet form vil manifesterne udgøre et vigtigt dokument, der
 potentielt kan understøtte politikker og planer. Dermed stilles en
 tværfaglig ekspertise til rådighed for offentligheden, og samtidig giver
 det fagfolk, der arbejder inden for forskellige områder af arkitekturen, 
en anledning til at genoverveje værdigrundlaget, som vi sammen vil
bygge byens, boligens og borgernes fremtid på. Arkitektonisk kvalitet,
 omsorg for social og miljømæssig sammenhængskraft kræver, at alle
 aktører er med rundt om bordet.

Vi håber, at manifesterne vil komme by- og samfundsudviklingen til
 gode.

Akademisk Arkitektforening og Copenhagen Architectecture Festival

København, april 2019

Manifest Stafet

Samlinger

Se alle

Corona Essays

Betragtninger, visioner og overvejelser omkring corona-krisens betydning for det byggede miljø i både dansk og international kontekst.
Læs mere

Filmkonkurrence: Mit København

Se de 12 finalisters personlige filmportrætter af København
Læs mere

Pandemic Resilient Cities

Copenhagen Architecture Festival collaborates with Emergency Architecture & Human Rights (EAHR), WHO and Think-Fast: A collective urban response to COVID-19 on five talks on Pandemic Resilient Cities with key speakers from relevant fields.
Læs mere