Artikel

Sara Ettrup

Brug din stadsarkitekt

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kære Frank Jensen,

Jeg har lige haft fornøjelse af at være i selskab med landets 8 stadsarkitekter og én tidligere – desværre ikke personligt, men i mine øregange. Jeg har lyttet til deres skarpe betragtninger om hvordan man skaber byer med liv og kvalitet lige fra dit barndoms dobbelt AA over Trekantområdet til Hovedstaden og København som du har stået i spidsen for de sidste 10 år.

Det er 8 vidt forskellige stemmer, byer, politiske dagsordner og udfordringer, men fælles for stadsarkitekternes arbejde er, at de alle har den gode by som mål.

Fælles for dem er, at de rådgiver jer politikere i at træffe de rigtige beslutninger til at skabe de bedste rammer for byens rum, bebyggelser, byudvikling og dermed byens liv.

Fælles for dem er, at de er sat i verden for at varetage og insistere på den arkitektoniske kvalitet fra helhed til detalje. Det er deres øverste dagsorden og nederste bundlinje.

De er uddannet til at orkestrere og skabe sammenhænge i det komplekse felt, som byggeri og byplanlægning udspiller sig i og til at se hvad forskellige beslutninger kan have af fysiske konsekvenser.

De er med andre ord eksperter i at tænke i helheder og samle planlægningens mange aktører og stemmer gennem inddragelse og dialog til velfungerende fysiske forlig.

Der er brug for en ny helt ny form for helhedstænkning i løsningen og arbejdet med morgendagens udfordringer. Cirkulære Løsninger der bygger videre på de kvaliteter der allerede er, inkluderer, nytænker og udfordrer.

Selvfølgelig redder stadsarkitekten ikke byen alene – men hun kan forstå komplekse sammenhænges fysiske konsekvenser fra helikopteren til kant zonen, stille spørgsmål, udfordre og gå i dialog med forskellige aktører og interessenter med helhedstænkningen som fakkel.

Arkitekten er vant til at samle de mange parametre der indgår i planlægning af ethvert skalatrin og omsætte dem til velfungerende svar. Så brug din Stadsarkitekt – inddrag hende endnu mere og skab sammen dialog i mellem og på tværs af forvaltningerne i løsningen af de problemstillinger vi står overfor.

Du kan lytte til Niels Bjørns samtaler med stadsarkitekterne på www.bylyd.dk.

De bedste hilsner

Sara Ettrup,
Arkitekt maa

P.S. Nu vi er ved dialog og helhedstænkning, var det så ikke en idé at løse fremtidens kendte og ukendte udfordringer i samarbejde med nabokommunerne? I stedet for, eksempelvis, at ville klare befolkningstilvæksten indenfor kommunegrænsen, kunne et nærliggende alternativ være at styrke finger leddene og skabe et mere attraktiv alternativ til København mod de andre verdenshjørner fremfor at fylde op mod øst? Måske fingrene på sigt kunne strække sig helt ud i kanterne...