Svend Erik Rolandsen

”I want my own layer!” råbte borgmesteren fra Ancona ved Italiens Adriaterhavskyst, og hamrede næven ned i talerstolen til en byplankonference

”I want my own layer!” råbte borgmesteren fra Ancona ved Italiens Adriaterhavskyst, og hamrede næven ned i talerstolen til en byplankonference

Svend Erik Rolandsen

En del af samlingen

Kære overborgmester

Anna Esbjørn, Concito
Anna Esbjørn, Concito
Jeg drømmer om mindre byggefelter og frizoner, så selvbyggere og byggefællesskaber kan få lov til at vise nye måder at bygge og bo på
Martin Kallesø Arkitekter
Martin Kallesø Arkitekter
Kære Frank Jensen, Nedenstående brev til dig skal læses som et forsvar for en kulturel bæredygtig arkitektur i København
Kære Overborgmester
Kære Overborgmester
Mens corona-krisen i foråret 2020 overtog mere eller mindre alle dagsordener i medierne, er det vigtigt stadig at huske på eksistensen af en anden længevarende og mere gennemgribende krise, der også presser sig på, nemlig klimakrisen
Lene Dammand Lund
Lene Dammand Lund
Når jeg cykler gennem byen til mit arbejde på Holmen, glæder jeg mig over Københavns smukke bygninger og sociale indretning. Jeg er særlig stolt, fordi arkitekter har spillet en central rolle i byens udvikling
Peter Schultz Jørgensen
Peter Schultz Jørgensen
Byer er organiske og skal forstås nede fra. Fra gaderne og kvartererne
Petersen Tegl
Petersen Tegl
Brug-og-smid-væk-kulturen er kostbar og skadelig for klimaet. Det gælder ikke mindst, når vi bygger. At bygge bæredygtigt er derfor ensbetydende med at tænke og agere langsigtet. Det vil sige, at de huse, vi opfører, skal være så smukke, at vi har lyst til at passe på dem
Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group
Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group
Du er borgmester for verdens mest klimaambitøse kommune. Din målsætning om at gøre København CO2-neutral før 2025 inspirerer internationalt
Thomas Bang Jespersen, Arkitekt
Thomas Bang Jespersen, Arkitekt
Sørg venligst for at de fine visioner fra jeres side og fra arkitekternes side har mulighed for at blive gennemført
Jytte Abildstrøm Mygind
Jytte Abildstrøm Mygind
Jeg tog på trækursus i Jærna idet jeg havde læst om vandforsyningsskove – det var mageløst
Holger Dahl
Holger Dahl
Kære Frank Jensen, bær over med mig, for jeg synes egentlig, at denne lille selskabsleg er ret overflødig og et udtryk for en farlig tilbagevenden til 1960ernes mest verdensfjerne idealisme
Kærlig hilsen fra alle os i Almenr
Kærlig hilsen fra alle os i Almenr
Kun gennem stærke, forpligtende fællesskaber kan vi løse klimaudfordringen
Dorthe Mathiesen
Dorthe Mathiesen
Jeg er pennefører for Karla på fire år, der har skrevet de første to ord i dette brev. Det er hendes stemme, vi skal høre, når vi taler om klimaforandringer, den grønne omstilling og en CO2-neutral hovedstad
Svend Erik Rolandsen
Svend Erik Rolandsen
”I want my own layer!” råbte borgmesteren fra Ancona ved Italiens Adriaterhavskyst, og hamrede næven ned i talerstolen til en byplankonference
Carsten Hoff
Carsten Hoff
Jeg ser ting ske, som truer de værdier, vi netop elsker byen for. Det er boligbyggeriet, der generer mig. Boligpriserne, boligmiljøet, bæredygtighed
Curt Liliegreen, Projektdirektør
Curt Liliegreen, Projektdirektør
København har fået meget forærende fra naturens side såvel som fra samfundsudviklingen og historien: En strategisk velbeliggende by i en af de rigeste dele af Verden
Kristian Ly Serena
Kristian Ly Serena
En kvalitet i livet, der kun kan opstå i sameksistens mellem mennesker i alle aldre og med alle slags formåen
Gladsaxe Gymnasium 2.x
Gladsaxe Gymnasium 2.x
Vi stemmer for en bæredygtig by, som kan vise vejen frem, Vi stemmer for billigere kulturoplevelser, Vi stemmer for renere luft i København
Asmund Havsteen-Mikkelsen: Dyrk maden selv, København
Asmund Havsteen-Mikkelsen: Dyrk maden selv, København
I dag gennemstrømmes København af fossile brændstoffer, hvert sekund eksploderer der benzin, diesel og gas i bilerne, busserne og lastbilerne på alle hovedstadens veje
Ellen Braae
Ellen Braae
Kære Frank Jensen “Hvad er ’grøn kulturarv’?”, spørger du forståeligt nok. Det er ikke et kendt begreb. Derimod er parker, haver, promenader, torve og pladser alle velkendte elementer i den tætte by
Christian Pagh
Christian Pagh
Der er tre karaktertræk ved København, jeg mener, vi bør bygge byens udvikling på: fællesskabsvilje, formgivningsevne og kulturbevidsthed
Morten Birk Jørgensen
Morten Birk Jørgensen
Jeg kontakter dig vedrørende et presserende anliggende. I 2016 traf I på Rådshuset en beslutning med vidtrækkende konsekvenser for byens arkitektoniske udvikling. Med et fireårigt strategisk partnerskab overdrog I meget store dele af kommunens arkitektopgaver til kun to rådgiverhold
Jonas Sangberg
Jonas Sangberg
Sluk græsslåmaskinen. Byg robust og transformerbart. Efterspørg bæredygtige projekter
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Københavns Kommune kunne gå forrest i et paradigmeskifte inden for byudvikling, som insisterer på at anerkende naturens processer som dynamiske og værdifulde
Adept
Adept
Prisen for visioner kan være høj, men den er højere uden
Danielsen
Danielsen
Hvordan sikrer du økonomisk vækst, uden at gå på kompromis med verdensmålene?
Hanne Schmidt
Hanne Schmidt
Engang følte jeg mig hjemme blandt de indbyggere og arbejdere der nu er væk, ligesom min petroleumsosende baggårdslejlighed er revet ned
Juul Frost Arkitekter
Juul Frost Arkitekter
Bevar muligheden for, at der indrettes boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed i de kreative zoner
Einer Seerup, Ark-unica
Einer Seerup, Ark-unica
Gennemfør klimaplanen i etaper
Jesper Kusk
Jesper Kusk
Fra Verdensmål til Københavnermål
Jan Koed
Jan Koed
Den grønne boulevard
Thing Brandt Landskab
Thing Brandt Landskab
Fremtidens København er en modig by
Ed Durie, Akt II
Ed Durie, Akt II
1. Reuse and adaptive reuse 2. Construct in timber
Nils Holscher
Nils Holscher
Hvordan kan det være, vi i den grad stadig accepterer den brutalitet, som trafikken i dag fører med sig?
Arkitektfællesskabet
Arkitektfællesskabet
Der skal skabes et fundament, hvor kvalitet i arkitektur og byggeri (igen) er forudsætningen for det gode samfund
Dan Stubbergaard, COBE
Dan Stubbergaard, COBE
Bekæmp de ensformige byggerier. Dyrk og bevar mangfoldigheden
Johan Hage, Historiske Huse
Johan Hage, Historiske Huse
Byg mindre - bevar mere
Lars Autrup
Lars Autrup
Stop den lidt tilfældige byudvikling med spredte fægtninger som Stejlepladsen og Vejlandskvarteret
Maria Wedel Søe og Jens Bertelsen, arkitekter
Maria Wedel Søe og Jens Bertelsen, arkitekter
Vi ved alle, at vores gamle by er fuld af kulturarv. Smukke bygninger, der har stået i mange hundrede år. Ved du også, at kulturarv er bæredygtigt?
Rambøll
Rambøll
Familiemønstrene har ændret sig
Uffe Elbæk
Uffe Elbæk
”Og hjertet er helt i skygge og hjertet er næsten hørt op. Til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop.”
Christian Have
Christian Have
Byens forbilledlige infrastruktur er en perfekt metafor for det, der nødvendigvis må ske
arki_lab
arki_lab
Den politiske klasse er under pres
Sara Ettrup
Sara Ettrup
Brug din stadsarkitekt
steffan iwersen arkitekt maa
steffan iwersen arkitekt maa
Etabler “eksperiment-øer” der kan afprøve alternative bo- og bygningsformer, hvor man kan søge om begrundet dispensation fra bygningsreglementet
Martin og Rosa, STED
Martin og Rosa, STED
København lever og næres af forskellighed
Kenneth Balfelt Team
Kenneth Balfelt Team
Faren for kollaps er stærkt stigende i takt med at vi bliver mere og mere stressede
Natalie Mossin, KADK, Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Natalie Mossin, KADK, Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Et københavn i byernes gule førertrøje efterlader ingen bag feltet

Kære Frank Jensen

...”I want my own layer!” råbte borgmesteren fra Ancona ved Italiens Adriaterhavskyst og hamrede næven ned i talerstolen til en byplankonference på Arkitektskolen for nogle år siden. Han havde fulgt arkæologerne grave ned gennem byens historiske lag. Det stod pludselig klart for ham, at han nu i nogle få år havde magten til at sætte sit aftryk på byen, som ville række hundreder af år frem i tiden.
Du står med magten til at lægge nye lag på København i en tid, hvor klimakrisen viser sig med stor tydelighed. Hvordan vil ”dine lag” se ud når fremtidige generationer ser tilbage på din borgmesterperiode? Her tre bud på hvor jeg ville rette min opmærksomhed hen, hvis jeg stod midt i processen med at forme fremtidens København.
Skab nye, konkrete billeder på det gode liv i den tætte by
Som byplanlægger er det fristende at opfordre politikerne til at skrue helt op for byudviklingens volumenknap – bebyggelsestætheden - som er et effektivt greb til at spare CO2 fra byggeri, energi og transport. Men i Hovedstadsområdet viser offentlig modstand mod massiv byfortætning sig med stigende styrke, når natur, naboer, trafik og institutioner kommer under pres.
Bekymringerne er reelle, men vi skal bo tættere, cykle mere, genbruge mere (også byareal) uden at sætte livskvaliteten over styr, hvis vi skal reducere byernes klimabelastning. Vi er ofte højt oppe i helikopteren, når vi diskuterer byens fremtid med det lange lys på. Vi har brug for nye billeder og en åben diskussion om, hvordan vi skaber en tæt, men balanceret by, som rummer plads til en stor variation i boligtyper og efterlader plads til lys, luft, byliv og natur. Måske skal vi eksperimentere mere med eksempelbydele i forskellige skalaer og tætheder og bruge digitale værktøjer og ressourcer på idékonkurrencer, der giver politikere og borgere konkrete og forskellige billeder på byen, så vi kan se, opleve og åbent diskutere, hvordan vi rammer en bæredygtig balance i fremtidens by. Ellers er der en risiko for, at den bæredygtig fortætning går i offentlig og politisk baglås.
Kom ind under huden på Greta Thunberg-generationen
Københavns byhistorie viser, at vi for hvert årti har set markante forandringer i den måde livet leves i byerne. Hver ny generation af unge tager byen i brug på nye måder. Klimakrisen viser, at en ny generation kan flytte en global, politisk dagsorden. Men hvor dybt ”stikker” forandringskraften i den nye generation i forhold til byens udvikling? Downsizer de boligdrømmene og dropper de kørekortet? Vil de fortsat uddanne sig eller vil de søge en anden type arbejdsliv? Bliver de i endnu højere grad med børn i byen, eller forlader de byen for at søge væk fra stress og tæt på natur? Forlader de som den første generation dogmet om at forbruge mere? Vi har mere end nogensinde brug for at vide, hvad de tænker om byen, og hvordan de vil leve i byen. Det kræver mere dialog og mere nysgerrighed på hvordan den næste, unge generation vil forandre byen.
Genskab børnenes kontakt til naturen
Modernismens byplanlæggere sendte børnene fra usunde baggårde ud i fremtidens byer – hvid og grå beton og op i højden. Det var et stort fremskridt. Jan Gehl viste nogle år senere, at børn mister kontakten til fællesskabet med vennerne på legepladsen, hvis de rykker for mange etager opad. I dag er én af bylivets udfordringer, at børnenes brug af naturen daler - vores historiske bånd til naturen smuldrer. Hvad betyder det for vores sundhed, syn på naturen og syn på, hvordan vi løser klimakrisen? Med Amager Strandpark, Naturpark Amager, Nordhavnens spids og Lynetteholmens østlige flanke lægges nye lag af natur på byen. Men det er med den store pensel. Det er tid til at gå ned i én meters øjenhøjde og skabe et naturnetværk for børnene med aktiviteter og oplevelser, som styrker den næste generations nysgerrighed på at udforske naturen og forståelsen af koblingen mellem byliv og natur.
Den bæredygtige by skabes i et samspil mellem modige, politiske beslutninger om de store greb – infrastrukturen, nye byområder, ny natur – og en tæt dialog med og nysgerrighed på, hvad de generationer der kommer efter os tænker om det gode liv. De næste lag på byen tilhører dem.
Venlig hilsen
Svend Erik Rolandsen, byplanlægger og partner, CFBO

Se mere her

Andre posts tagget med

No items found.
INgen relaterede artikeler da hoved artikel ikke er blevet tagget med et tag andre posts bruger!!!