Artikel

Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group

Bæredygtighed er er en investering. Amsterdam er modige, de stiller økonomi og områder til rådighed for bæredygtige iværksættere

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Du er borgmester for verdens mest klimaambitøse kommune. Din målsætning om at gøre København CO2-neutral før 2025 inspirerer internationalt. Men du er også Danmarks største bygningsadministrator, bygmester på Danmarks største byggeplads, og ansvarlig for den bygningsmasse i Danmark der vokser hurtigst. Lige nu modarbejder Borgmester-Frank og Bygmester-Frank hinanden. For på trods af at byggeriet står for 40% af CO2-udledningen, står den bæredygtige udvikling stille, og København når ikke sine klimamål uden byggeriet.


Byggeriet bruger flere ressourcer end nogensinde. Men sådan behøver det ikke være. Med Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i Ørestaden har vi vist, at vi kan nedsætte CO2udledningen med næsten 60% over bygningernes livstid. Det er den største reduktion, vi har set i nyere tid.


Vi er nødt til at skabe bygninger og byer, der recirkulerer sine ressourcer. Dels for at sikre biodiversiteten og bæredygtig vækst, men også for at forbedre livskvaliteten for den voksende befolkning. Upcycle Studios og Ressourcerækkerne sætter baren for cirkulært byggeri internationalt, og er bygget for private midler og uden tilskud for at udvikle de innovationer der skal til, så branchen som helhed kan lægge om. Det er bare at trykke copy-paste og få det ind i udbuddene. I dag er der ingen incitamenter til at bygge anderledes – kun øget risiko. Men din underskrift har magten til at ændre det.


Bæredygtighed er er en investering. Amsterdam er modige, de stiller økonomi og områder til rådighed for bæredygtige iværksættere. Der er ikke noget at være bange for. For det hedder ikke længere cirkulær økologi, det er cirkulær økonomi, det er big business. Vi har vist, at cirkulært byggeri kan gøres skalerbart. København er Danmarks største virksomhed, tænk stort og gå forrest. Med enkle greb kan I gøre cirkulært byggeri attraktivt for alle i branchen – og det er tilmed en god forretning.

5 råd til Bygmester-Frank, der hjælper Borgmester-Frank med at nå sine klimamål:
1. Brug cirkulær økonomi og CO2 udledning som bedømmelseskriterie i udbud.
2. Pres regeringen til at tilbyde bedre rammevilkår for bæredygtighed og gennemføre en certificering af genbrugsmaterialer.
3. Materialekortlæg jeres ejendomme før nedrivning, og giv bygherrer og arkitekter adgang til jeres materialebank og til lagerplads for byggeaffald.
4. Gør det dyrere at komme af med byggeaffald.
5. Inviter partnerskaber uden for byggeriet med i processen, og opret en innovationspulje.

Med venlig hilsen
Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group