Artikel

Dorthe Mathiesen, branchedirektør, Dansk Beton

Jeg er pennefører for Karla på fire år, der har skrevet de første to ord i dette brev. Det er hendes stemme, vi skal høre, når vi taler om klimaforandringer, den grønne omstilling og en CO2-neutral hovedstad

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Det er vores børn og børnebørn, der for alvor kommer til at mærke konsekvenserne af den globale opvarmning. I branchefællesskabet Dansk Beton, hvor jeg er branchedirektør, tager vi ansvar for Karla og hendes generations fremtid. Ligesom du, som overborgmester i Københavns Kommune, tager ansvar for de kommende generationers ve og vel med din klimaplan, som sigter efter at gøre hovedstaden CO2-neutral i 2025. Rigtig flot og ambitiøst!

Vi kan hjælpe dig med at bygge fremtidens bæredygtige by og gøre byggeriet CO2-neutralt over tid. Vi oplever i disse år en stigende urbanisering, som kræver et stort antal nye etageboliger. Den beton, vi bygger huse og infrastruktur af i dag, skal danne rammen om de næste mange generationers liv. For at begrænse klimabelastningen og spare på de knappe ressourcer, skal nutidens byggeri bestå de næste mange hundrede år. Vi skal derfor skabe bygninger og infrastruktur, som bliver fremtidens kulturarv.

I det perspektiv er beton et bæredygtigt valg. Der er desværre en opfattelse af det modsatte. Fremstilling af cement og dermed beton har en ikke uvæsentlig CO2-udledning, men branchen har fundet vejen til at halvere denne udledning i 2030. Og når det, vi bygger nu, skal bestå i mange hundrede år, så er beton det bæredygtige valg. Men lang levetid forpligter også. Nutidens bæredygtige boligbyggeri skal også være smukt. Vi skal tænke i bevaringsværdig betonarkitektur, som er fleksibelt, så vi nemt kan transformere bygningen fra fx en kontorbygning til ældreboliger. Og mindst lige så vigtig betonarkitektur, som er smukt at se på, og som vi trygt kan videregive til Karla, hendes børn og børnebørn.

Vi skal tænke i bevaringsværdig betonarkitektur, som er fleksibelt, så vi nemt kan transformere bygningen fra fx en kontorbygning til ældreboliger

I Dansk Beton har vi sammen med 52 centrale aktører i byggebranchen sat os for at gøre beton mindre CO2-belastende. Vi har en plan med 35 konkrete initiativer, som vi kalder Bæredygtig Beton initiativet. En plan, der lever op til regeringens mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030. Et partnerskab, som jeg vil benytte lejligheden til at invitere dig med i.

Men bygge- og betonbranchen kan ikke nå målene alene! Så kære Frank. Karla og alle os andre har brug for visionære politikere som dig, der rent faktisk handler for at nå klimamålene. Som bygherre i Københavns Kommune kan du fx efterspørge mere bæredygtige betonkonstruktioner, som både har et lavere CO2-aftryk og høj æstetisk kvalitet, og som kommende generationer kan bruge som rammerne om deres liv. Til gengæld lover vi i betonbranchen at fortsætte arbejdet med at mindske betonens miljøaftryk.

Med ønsket om en mere bæredygtig fremtid

Dorthe Mathiesen
Branchedirektør, Dansk Beton