Artikel

Ellen Braae, Professor i Landskabsarkitektur og urbanisme, KU

Grøn kulturarv fortæller os om vores nære relation til natur og om historisk forankring

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kære Frank Jensen,

“Hvad er ’grøn kulturarv’?”, spørger du forståeligt nok. Det er ikke et kendt begreb. Derimod er parker, haver, promenader, torve og pladser alle velkendte elementer i den tætte by. I landsbyen og det åbne land finder vi elementer som alleer, gadekær, diger, udstykningsmønstre og dræningslandskaber.

Også forstaden byder på megen grøn kulturarv i form af grønne kiler, boligbebyggelsernes grønne områder, sportsanlæggene og meget af alt det planlagt åbne og beplantede, som både binder byen sammen og adskiller dens delområder fra hinanden. Det er alt sammen grøn kulturarv.

“Hvorfor skal vi interessere os for grøn kulturarv?”, spørger du videre. Det skal vi fordi, grøn kulturarv forskellighederne til trods, har to ting tilfælles. Den ene er, at grøn kulturarv opleves som meget værdifuld af os alle sammen – det viser mange undersøgelser: Grøn kulturarv fortæller os om vores nære relation til natur og om historisk forankring, de danner ramme om afgørende stunder i livet, og endelig er de væsentlige referencepunkter i byen såvel som andre steder.

Det andet de mange former for grøn kulturarv deler er, at de er sårbare. Sårbare overfor klimaforandringer og sårbare i urbaniseringsprocesser. Lige nu ser vi en tendens til, at grøn kulturarv må vige for bygninger. Vi ser også en tendens til at grøn kulturarv ‘bruges’ til at afværge effekter af klimaforandringer. Når væsentlige parker omdannes tilregnvandsopsamling på en måde, hvor de ikke længere kan bruges, de gamle træer fældes eller historien bliver væk, rammer vi ved siden af skiven.

Når vi bebygger vores åbne rum og mødesteder, opleves byen som lukket og uden muligheder – og dermed underløber vi det bæredygtige i, at byerne skal fungere som foretrukne bo- og opholdssteder. Kære Frank Jensen, lad os derfor blive klogere på, hvordan vi på én og samme tid passer på, og fortsat udvikler den grønne kulturarv, beskytter den mod klimaforandringer, og lader den hjælpe med at klimatilpasse og holde byen åben.

Mange grønne kulturarvshilsner,

Ellen Braae
Professor i landskabsarkitektur og urbanisme