Artikel

Petersen Tegl

Brug-og-smid-væk-kulturen er kostbar og skadelig for klimaet. Det gælder ikke mindst, når vi bygger. At bygge bæredygtigt er derfor ensbetydende med at tænke og agere langsigtet

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Og så robuste som muligt. Vi må ikke nøjes med en tidshorisont på 10 -15 år i byggeriet. Vi skal bygge for kommende generationer. At bygge huse, der holder, kræver sunde og naturlige materialer. Materialer, der kan tåle at stå ude i al slags vejr.

Og som ældes med ynde. Eksempelvis natursten og tegl. Forekomsten af natursten er begrænset i Danmark. Til gengæld har vi bygget i tegl i hundredevis af år. København er en tegl-by Bisp Absalon opførte sin borg i Havn i 1167. Borgens tårn var Københavns første murstensbygning, og lige siden har tegl været det mest anvendte byggema- teriale i København. Under Gråbrødre Torv kan man opleve de hvælvede middelalder-munkekældre i tegl. Siden da har et særkende ved det københavn- ske bybillede været teglklædte bygninger.

Spændende fra de mange historiske bygningsværker fra 1700-tallet og frem, som står intakte og smukt pati- nerede den dag i dag, og frem til nyere tids eksplosive vækst i muret byggeri i takt med hovedstadens vækst. København er således i høj grad en tegl-by. Tegl er et 100 % naturligt produkt Tegl er fremstillet af ler, sand og andre jordmineraler, der er naturligt forekommende i Danmark. Leret har ligget i jorden i cirka 15.000 år og er aflejringer af traditionelle bjergarter. Regnvand har gennem tiden udvasket alt opløseligt materiale i aflejringerne og efterladt det naturlige, rene ler. Ved udvinding af ler fjernes muldlaget og overjorden forsigtigt og lægges tilbage efter udgravning, så området igen kan anvendes eksempelvis til land- brug. Lergravning påvirker hverken jorden eller grundvandet negativt. Tegl er bæredygtigt Teglsten holder i flere hundrede år uden vedligeholdelse.

De skal ikke udskiftes i løbet af levetiden, og de skal ikke behandles undervejs med kemikalier såsom maling, træbeskyttelse eller lignende. Stort set alle teglsten, der benyttes i dansk byggeri, er produceret i Danmark, så der er ingen unødig transport involveret. Den eneste negative miljøpåvirkning ved tegl er energiforbruget i produktionsprocessen. Det er nem- lig nødvendigt at brænde leret ved en temperatur på over 1000 grader for at sikre teglstenenes meget lange levetid. Gennem løbende effektiviseringer
har danske teglværker siden 1990 reduceret deres energiforbrug med op til 40 %. Fra 2014-2018
er forbruget reduceret med yderligere 9,5 %. Sammenholdt med teglets meget lange og vedligeholdelsesfri levetid har energiforbrug og CO2-udledning i produktionen mindre betydning. Teglsten giver heller ikke miljømæssige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse.

I Danmark genanvendes op til 95-99 % af alt murværk, idet det nedknuses og recirkuleres i form af nye råvarer. Den meget lille del, der deponeres, giver ingen miljømæssige problemer, idet tegl ikke påvirker jord eller grundvand. Levetiden af et byggemateriale er altafgørende for miljøpåvirkningen i bygningens levetid. Jo længere produktet holder i brugsfasen, jo mindre belaster den miljøet. Alt i alt er teglsten et bæredygtigt produkt.