Artikel

Rambøll

Familiemønstrene har ændret sig

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kære Frank Jensen,

FÆLLESSKAB. FLEKSIBILITET. FORTÆTNING...

Familiemønstrene har ændret sig. Vi bliver ikke i det samme parforhold hele livet, vi får nye partnere, bonusbørn, delebørn og flere børn. Sammenbragte familier, delefamilier og regnbuefamilier er 'the new normal’. Hvordan sikrer vi fra politisk side en bæredygtig byudvikling, der tager højde for de nye mønstre og nye behov?

I Rambøll Arkitektur og Intregreret Design ligger det os på sinde, at være med til at løse de samfundsudfordringer vi står overfor, og derfor mener vi at arkitektur skal formes efter menneskelige behov, og være medvirkende til at skabe en social blandet by – til nu og i fremtiden.

Med META-BOLIG har vi – i samarbejde med ScandiByg og BO-VEST – skabt et koncept for bebyggelser med øget fællesskab, fuld fleksibilitet og en fortætningsstrategi, der reducerer byggeriets CO2-aftryk.

I META-BOLIG varierer boligstørrelsen og graden af fællesskab efter det aktuelle behov. To enlige forældre med hvert deres sæt ’hver anden uge-børn’ kan deles om fællesrum/stue mv. Boligerne er elementer, der kan placeres i eksisterende boligbebyggelser, på taget af erhvervsejendomme eller hvor der er plads og rum til en bymæssig fortætning. Med META-BOLIG konceptet er vi sammen om at skabe bæredygtig byudvikling med fokus på fællesskab, fleksibilitet og fortætning, vil du – Frank Jensen – også være med?