Vi fællesskaber vores by

Copenhagen Architecture Festival har udviklet et uddannelsesformat for unge, der med afsæt i arkitekturens og byudviklingens tværfaglige processer, sætter fokus på medborgerskab, kultur og formidling

Copenhagen Architecture Festival har udviklet et uddannelsesformat for unge, der med afsæt i arkitekturens og byudviklingens tværfaglige processer, sætter fokus på medborgerskab, kultur og formidling

Vi fællesskaber vores by

Arkitekturen er det væsentligste kulturbærende element i vores alle sammens liv, noget som vi dagligt præger og præges af mere eller mindre bevidst, og derved noget som giver os en umiddelbar fælles erfaringsreference og relevans, også selv om vi oplever og bruger den forskelligt. Arkitektur kendetegnes først og fremmest ved sin fysiske udformning af vores hjem, institutioner, offentlige rum o.s.v, men forbinder sig samtidig til en række spørgsmål om værdier, idealer og nødvendigheder for vores sameksistens. Læringsforløb og workshops med fokus på arkitektur og byudvikling træner derfor ikke kun evnen til at tænke og udtrykke sig rumligt og æstetisk, men i lige så høj grad evnen til at identificere forskellige behov og målgrupper, at afgrænse og analysere problemstillinger, at samarbejde, at undersøge, og at vurdere fordele og udfordringer ved forskellige løsningsmuligheder.

 

Vi Fællesskaber Vores By er tilrettelagt som et projektforløb, der forbinder ældre folkeskoleelever, uddannelsesinstitutioner, erhvervsaktører, kulturaktører m.fl. i et lokalområde omkring en arkitektonisk opgave, der tager afsæt i elevernes nære lokale forhold. Eleverne skaber løsningsforslag i grupper, som de udformer i modeller. Disse modeller er grundlaget for en udstilling på et lokalt udstillingssted, som eleverne også er medskabere af således, at de træner deres formidlingsevner og går i dialog med omverdenen om deres projekter og overvejelser bag. Elevernes projektformidling og udstillingsmodeller indgår efterfølgende i programmet for Copenhagen Architecture Festival, for derved at nå et bredt publikum og sætte fokus på unges stemmer i arkitekturen og byudviklingsprocesser.

 

Forløbet sikrer eleverne et både virkelighedsnært og undervisningsdifferentieret forløb, der samtidig giver eleverne personlige kontakter i nærliggende uddannelses- og erhvervsmiljøer. Desuden præsenterer undervisningsforløb med fokus på arkitektur og byudvikling eleverne for en række forskelligartede arbejdsområder, og giver mulighed for at fremhæve vigtigheden af både boglige, kreative og praktiske færdigheder i samfundet, hvilket kan have motiverende betydning for elevernes uddannelsesvalg efter folkeskolens afgangsprøve.

 

I 2020 – 2023 afvikles et pilotprojekt af Vi Fællesskaber Vores By i et samarbejde mellem Galleri Andromeda 8220, Gellerup MakerSpace og Copenhagen Architecture Festival og Aarhus Architecture Festival under navnet Vi Fællesskaber Gellerup.

Pilotprojektet er støttet af slots- og kulturstyrelsen samt Realdania.

Se mere her

Andre posts tagget med