Kristian Ly Serena

En kvalitet i livet, der kun kan opstå i sameksistens mellem mennesker i alle aldre og med alle slags formåen

En kvalitet i livet, der kun kan opstå i sameksistens mellem mennesker i alle aldre og med alle slags formåen

Kristian Ly Serena

Kristian Ly Serena arkitekt, dominique+serena
En del af samlingen

Kære overborgmester

Anna Esbjørn, Concito
Anna Esbjørn, Concito
Jeg drømmer om mindre byggefelter og frizoner, så selvbyggere og byggefællesskaber kan få lov til at vise nye måder at bygge og bo på
Martin Kallesø Arkitekter
Martin Kallesø Arkitekter
Kære Frank Jensen, Nedenstående brev til dig skal læses som et forsvar for en kulturel bæredygtig arkitektur i København
Kære Overborgmester
Kære Overborgmester
Mens corona-krisen i foråret 2020 overtog mere eller mindre alle dagsordener i medierne, er det vigtigt stadig at huske på eksistensen af en anden længevarende og mere gennemgribende krise, der også presser sig på, nemlig klimakrisen
Lene Dammand Lund
Lene Dammand Lund
Når jeg cykler gennem byen til mit arbejde på Holmen, glæder jeg mig over Københavns smukke bygninger og sociale indretning. Jeg er særlig stolt, fordi arkitekter har spillet en central rolle i byens udvikling
Peter Schultz Jørgensen
Peter Schultz Jørgensen
Byer er organiske og skal forstås nede fra. Fra gaderne og kvartererne
Petersen Tegl
Petersen Tegl
Brug-og-smid-væk-kulturen er kostbar og skadelig for klimaet. Det gælder ikke mindst, når vi bygger. At bygge bæredygtigt er derfor ensbetydende med at tænke og agere langsigtet. Det vil sige, at de huse, vi opfører, skal være så smukke, at vi har lyst til at passe på dem
Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group
Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group
Du er borgmester for verdens mest klimaambitøse kommune. Din målsætning om at gøre København CO2-neutral før 2025 inspirerer internationalt
Thomas Bang Jespersen, Arkitekt
Thomas Bang Jespersen, Arkitekt
Sørg venligst for at de fine visioner fra jeres side og fra arkitekternes side har mulighed for at blive gennemført
Jytte Abildstrøm Mygind
Jytte Abildstrøm Mygind
Jeg tog på trækursus i Jærna idet jeg havde læst om vandforsyningsskove – det var mageløst
Holger Dahl
Holger Dahl
Kære Frank Jensen, bær over med mig, for jeg synes egentlig, at denne lille selskabsleg er ret overflødig og et udtryk for en farlig tilbagevenden til 1960ernes mest verdensfjerne idealisme
Kærlig hilsen fra alle os i Almenr
Kærlig hilsen fra alle os i Almenr
Kun gennem stærke, forpligtende fællesskaber kan vi løse klimaudfordringen
Dorthe Mathiesen
Dorthe Mathiesen
Jeg er pennefører for Karla på fire år, der har skrevet de første to ord i dette brev. Det er hendes stemme, vi skal høre, når vi taler om klimaforandringer, den grønne omstilling og en CO2-neutral hovedstad
Svend Erik Rolandsen
Svend Erik Rolandsen
”I want my own layer!” råbte borgmesteren fra Ancona ved Italiens Adriaterhavskyst, og hamrede næven ned i talerstolen til en byplankonference
Carsten Hoff
Carsten Hoff
Jeg ser ting ske, som truer de værdier, vi netop elsker byen for. Det er boligbyggeriet, der generer mig. Boligpriserne, boligmiljøet, bæredygtighed
Curt Liliegreen, Projektdirektør
Curt Liliegreen, Projektdirektør
København har fået meget forærende fra naturens side såvel som fra samfundsudviklingen og historien: En strategisk velbeliggende by i en af de rigeste dele af Verden
Kristian Ly Serena
Kristian Ly Serena
En kvalitet i livet, der kun kan opstå i sameksistens mellem mennesker i alle aldre og med alle slags formåen
Gladsaxe Gymnasium 2.x
Gladsaxe Gymnasium 2.x
Vi stemmer for en bæredygtig by, som kan vise vejen frem, Vi stemmer for billigere kulturoplevelser, Vi stemmer for renere luft i København
Asmund Havsteen-Mikkelsen: Dyrk maden selv, København
Asmund Havsteen-Mikkelsen: Dyrk maden selv, København
I dag gennemstrømmes København af fossile brændstoffer, hvert sekund eksploderer der benzin, diesel og gas i bilerne, busserne og lastbilerne på alle hovedstadens veje
Ellen Braae
Ellen Braae
Kære Frank Jensen “Hvad er ’grøn kulturarv’?”, spørger du forståeligt nok. Det er ikke et kendt begreb. Derimod er parker, haver, promenader, torve og pladser alle velkendte elementer i den tætte by
Christian Pagh
Christian Pagh
Der er tre karaktertræk ved København, jeg mener, vi bør bygge byens udvikling på: fællesskabsvilje, formgivningsevne og kulturbevidsthed
Morten Birk Jørgensen
Morten Birk Jørgensen
Jeg kontakter dig vedrørende et presserende anliggende. I 2016 traf I på Rådshuset en beslutning med vidtrækkende konsekvenser for byens arkitektoniske udvikling. Med et fireårigt strategisk partnerskab overdrog I meget store dele af kommunens arkitektopgaver til kun to rådgiverhold
Jonas Sangberg
Jonas Sangberg
Sluk græsslåmaskinen. Byg robust og transformerbart. Efterspørg bæredygtige projekter
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Københavns Kommune kunne gå forrest i et paradigmeskifte inden for byudvikling, som insisterer på at anerkende naturens processer som dynamiske og værdifulde
Adept
Adept
Prisen for visioner kan være høj, men den er højere uden
Danielsen
Danielsen
Hvordan sikrer du økonomisk vækst, uden at gå på kompromis med verdensmålene?
Hanne Schmidt
Hanne Schmidt
Engang følte jeg mig hjemme blandt de indbyggere og arbejdere der nu er væk, ligesom min petroleumsosende baggårdslejlighed er revet ned
Juul Frost Arkitekter
Juul Frost Arkitekter
Bevar muligheden for, at der indrettes boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed i de kreative zoner
Einer Seerup, Ark-unica
Einer Seerup, Ark-unica
Gennemfør klimaplanen i etaper
Jesper Kusk
Jesper Kusk
Fra Verdensmål til Københavnermål
Jan Koed
Jan Koed
Den grønne boulevard
Thing Brandt Landskab
Thing Brandt Landskab
Fremtidens København er en modig by
Ed Durie, Akt II
Ed Durie, Akt II
1. Reuse and adaptive reuse 2. Construct in timber
Nils Holscher
Nils Holscher
Hvordan kan det være, vi i den grad stadig accepterer den brutalitet, som trafikken i dag fører med sig?
Arkitektfællesskabet
Arkitektfællesskabet
Der skal skabes et fundament, hvor kvalitet i arkitektur og byggeri (igen) er forudsætningen for det gode samfund
Dan Stubbergaard, COBE
Dan Stubbergaard, COBE
Bekæmp de ensformige byggerier. Dyrk og bevar mangfoldigheden
Johan Hage, Historiske Huse
Johan Hage, Historiske Huse
Byg mindre - bevar mere
Lars Autrup
Lars Autrup
Stop den lidt tilfældige byudvikling med spredte fægtninger som Stejlepladsen og Vejlandskvarteret
Maria Wedel Søe og Jens Bertelsen, arkitekter
Maria Wedel Søe og Jens Bertelsen, arkitekter
Vi ved alle, at vores gamle by er fuld af kulturarv. Smukke bygninger, der har stået i mange hundrede år. Ved du også, at kulturarv er bæredygtigt?
Rambøll
Rambøll
Familiemønstrene har ændret sig
Uffe Elbæk
Uffe Elbæk
”Og hjertet er helt i skygge og hjertet er næsten hørt op. Til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop.”
Christian Have
Christian Have
Byens forbilledlige infrastruktur er en perfekt metafor for det, der nødvendigvis må ske
arki_lab
arki_lab
Den politiske klasse er under pres
Sara Ettrup
Sara Ettrup
Brug din stadsarkitekt
steffan iwersen arkitekt maa
steffan iwersen arkitekt maa
Etabler “eksperiment-øer” der kan afprøve alternative bo- og bygningsformer, hvor man kan søge om begrundet dispensation fra bygningsreglementet
Martin og Rosa, STED
Martin og Rosa, STED
København lever og næres af forskellighed
Kenneth Balfelt Team
Kenneth Balfelt Team
Faren for kollaps er stærkt stigende i takt med at vi bliver mere og mere stressede
Natalie Mossin, KADK, Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Natalie Mossin, KADK, Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Et københavn i byernes gule førertrøje efterlader ingen bag feltet

Kære Frank Jensen,

Ligeså sælsomt og på en gang velkendt er det at skulle skrive om og til sin by, som at lade tankerne flyde i en dagbog eller at føre en samtale for sit indre øre, for jeg har noget at sige som jeg har gået længe med.

Mine tanker har at gøre med en fornemmelse for hvordan byen virker. De er tanker i egen ret, men giver - måske ad omveje - svar til den tid vi lever i, smeltevandets tid, hvor byen skal gentænkes til et forandret klima.

Når man sådan vandrer rundt i sin by, i sit København, og i ny og næ tvinges ned i tempo af børn, der ikke gider sove, eller af punkteringer eller af solen i februar, der nu er så skræmmende sjælden - så ser man sin by anderledes - og det er svært det her - for jeg er stolt af det hele: jeg glædes over gode, billige andelsboliger - jeg sidder jo selv under en gadelampe på Frederiksborgvej må du forstå.

Jeg ser alle de børnehaver, skoler, plejehjem og ældreboliger - og jeg er stolt over hele den kamp det har været, at stable alt dette på benene, sten for sten, så min by ikke blev et London - men det der alligevel skuer og det jeg tænker vi skal væk fra, er ideen om at man for at hjælpe sine medmennesker - med bolig, med omsorg, med uddannelse, partout skal adskille dem. Vi har huse til de gamle med varme og tv., huse til børn (stoppet vel godt til !) og så nogle sove- og weekendsteder for os i mellem, der arbejder - sådan nogle fortravlede tumper som jeg selv.

For så vidt kunne det være ok, men det er det ikke, for den her indretning ignorerer de behov, der kun kan opfyldes ved at mennesker lever sammen. I vores iver efter at sørge for alle de praktiske fornødenheder har vi forsømt at fremelske en god bo-kultur, der giver mening et helt liv - som ikke blot er praktisk i den enkelte livsfase, men som imødekommer vores skiftende behov for at se og blive set, elske og være elsket, deltage og bidrage på egne vilkår - det er en kvalitet i livet, der kun kan opstå i sameksistens mellem mennesker i alle aldre og med alle slags formåen.

Og her kommer arkitekten for alvor frem - for det forhold som altid overses på papiret - men aldrig af folk ude i virkeligheden - handler om adskillelsens form. Mit teglrøde, himmel-grå København skiller den raske meget hårdt fra den syge, den gamle meget hårdt fra den unge - på mange måder er min by et enten-eller univers.

Derfor glædes jeg desmere, når byen lader murene om sine stolte røde skole-klodser falde så pladserne optager skolegårdenes liv. Jeg ser de mennesker, der før stirrede sig blinde i tomme gader flokkes som fjerne tilskuere om disse ivrigt hvinende børneliv. Omend ikke alle vegne, så små skridt mod et blødere København, et mere elastisk København, der giver mening - ikke bare som velfærdsservice, men som steder af betydning, der kan fastholdes gennem livet og hvor forskellige mennesker inviteres til at møde hinanden.

Hvor ville det klæde byen også at føre denne vilje til de ældres hverdag, til børneinstitutionerne rum og boligbebyggelserne. For når byen sådan åbner sig og gør sig rummelig så sker der nemlig det - for mange komplet ulogiske - at den virker bedre - jeg vil helst ikke bruge ordet effektiv for det er en effektivitet, der ikke nemt lader sig forklare i regneark. For dette mere beror ikke kun på besparelsen ved delte kvadratmeter, - men på værdien af den kultur man skaber vilkårene for - som er en kultur, der for-eksempel er alders- inklusiv. Bolden, der sparkes tilbage giver mening ligesom lyden af leg, der når altanen hos den enlige.

I mange henseender er alle disse små gesturer i hverdagens bevægelser vidnesbyrd om en kulturel meningsberigelse, som det byggede bidrager til og som vi for alt i verden må udvikle.

I smeltevandets tid - hvor hele denne maskine for velfærd alligevel skal gentænkes - var det måske en idé at kigge på hvordan arkitekturen kan gøde en sådan bo-kultur.


bedste hilsner,
Kristian Ly Serena
Arkitekt, dominique+serena

Se mere her