Artikel

Peter Schultz Jørgensen

Byer er organiske og skal forstås nede fra. Fra gaderne og kvartererne

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kunstneren Asger Jorn var en stemme: ”Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os genskabe den menneskelige tilværelse, og lad rammen elastisk følge udviklingen i denne tilværelses manifestationer, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet. Dette er en højtidelig og indtrængende opfordring hertil”.

I har for nylig vedtaget Kommuneplan 2019. Den er blevet til i et helt andet distanceret vækstperspektiv, hvor der skal bygges dobbelt så mange boliger i de næste 12 år som i de foregående 12 år! Hvorfor bygge mange dyre boliger, når der er brug for billige? Boligpolitik må tage afsæt i kvarterernes konkrete behov for boliger til ældre, børnefamilier, unge, pleje- hjem og så videre. Den eksisterende bygningsmasses potentialer skal bruges til boliger og ikke til hoteller. Vækstblindheden har også ført til affredningen af Lærkeslette på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

Senest også til din aftale med daværende statsminister Løkke Rasmussen om Lynetteholmen, uden i øvrigt i et sekund at vende den med borgerne. Illusionen om at kunne bygge prisen på boliger ned, i samspil med den jordsalgsdrevne byudvikling i By & Havns regi, fører til, at byens arealer bliver fyldt hurtigt ud. Uden følsomhed i forhold til økosystemerne.

Og uden at efterlade en åben by med rum til de næste generationer.Der er bestemt sket gode ting i København. Men vi er mange, der er bekymrede for den retning byens udvikling har taget. Covid-19-krisen, nu hvor byudviklingen stilner af, er en anledning til en tænkepause – til et nyt perspektiv. Planloven er under revision. Du kan, sammen med dine kollegaer ud over Sjælland, arbejde for en Regionplan Sjælland, der bliver lavet i et nyt demokratisk forum.

Byudviklingen kan så fordeles i en større geografi og samtidig stoppe den centralisering af byudvikling og boligbyggeri, som borgerlige regeringer siden Schlüters tid har presset ned over Københavns Kommune. I stedet kan Sjælland i et langsigtet perspektiv udvikles med mange centre forbundet af kollektivtransport, og hvor byerne er hinandens ressourcer i et polycentrisk økourbant net. Vær opmærksom på, Frank, at indsigten i de socio-økologiske forhold er vokset hurtigt i de sidste år. Den måde, vi opfatter relationen samfund og natur på i morgen, vil være en anden end den er i dag.

Den grønne omstilling, som kommunen vil være en aktiv deltager i, må derfor uundgåeligt også medføre helt nye paradigmer for bystrukturer og urbanisering, netop det som den helhedsbaserede regionplan kan tage fat på.

Derfor må Lynetteholmen og Østre Ringvej naturligvis stilles i bero. Det er stadig muligt. Loven er ikke vedtaget endnu. Lynetteholmen er jo et hovedkulds gennemført og svagt begrundet projekt. Det er heller ikke for sent at rulle bebyggelsen Stejlepladsen og Lærkesletten tilbage.

Lad mig en passant erindre om, at By & Havn nu skønner, at forureningen af Lærkesletten vil udløse ekstraudgifter for 250-300 mio. kr. Hverken økologisk eller samfundsøkonomisk er det ansvarlig at bygge på disse biotoper. Du er den 10. i rækken af overborgmestre. Du kan også nemt blive den sidste, men vi er mange, der gerne vil hjælpe dig med at lægge kursen radikalt om. Staten vil blive en hård nyser, når der skal forhandles om at indstille Lynetteholmen og Østre Ringvej, om genfredning af Stejlepladsen og Lærkesletten samt om en rekonstruktion af By & Havn.

Derfor vil vi også gerne være med til at lægge pres på staten, så kommunen kan komme af krogen. Som jeg nævnte i begyndelsen, skal byen forstås nede fra. Derfor bør du ikke stå i vejen for etableringen af et lokalt demokrati med fora, der har flere kompetencer og ressourcer, end lokaludvalgene har i dag. Borgerne i kvartererne skal selv kunne træffe beslutninger, som naturligvis skal respekteres af Borgerrepræsentationen. Der er meget at gøre i både den store og den lille skala, for at gøre København til den by, vores hjerter længes efter.

Med venlig hilsen

Peter Schultz Jørgensen, Byplanlægger
Hvalsø 9. april 2020