Peter Schultz Jørgensen

Byer er organiske og skal forstås nede fra. Fra gaderne og kvartererne

Byer er organiske og skal forstås nede fra. Fra gaderne og kvartererne

Peter Schultz Jørgensen

En del af samlingen

Kære overborgmester

Anna Esbjørn, Concito
Anna Esbjørn, Concito
Jeg drømmer om mindre byggefelter og frizoner, så selvbyggere og byggefællesskaber kan få lov til at vise nye måder at bygge og bo på
Martin Kallesø Arkitekter
Martin Kallesø Arkitekter
Kære Frank Jensen, Nedenstående brev til dig skal læses som et forsvar for en kulturel bæredygtig arkitektur i København
Kære Overborgmester
Kære Overborgmester
Mens corona-krisen i foråret 2020 overtog mere eller mindre alle dagsordener i medierne, er det vigtigt stadig at huske på eksistensen af en anden længevarende og mere gennemgribende krise, der også presser sig på, nemlig klimakrisen
Lene Dammand Lund
Lene Dammand Lund
Når jeg cykler gennem byen til mit arbejde på Holmen, glæder jeg mig over Københavns smukke bygninger og sociale indretning. Jeg er særlig stolt, fordi arkitekter har spillet en central rolle i byens udvikling
Peter Schultz Jørgensen
Peter Schultz Jørgensen
Byer er organiske og skal forstås nede fra. Fra gaderne og kvartererne
Petersen Tegl
Petersen Tegl
Brug-og-smid-væk-kulturen er kostbar og skadelig for klimaet. Det gælder ikke mindst, når vi bygger. At bygge bæredygtigt er derfor ensbetydende med at tænke og agere langsigtet. Det vil sige, at de huse, vi opfører, skal være så smukke, at vi har lyst til at passe på dem
Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group
Anders Lendager – Arkitekt, CEO og grundlægger af Lendager Group
Du er borgmester for verdens mest klimaambitøse kommune. Din målsætning om at gøre København CO2-neutral før 2025 inspirerer internationalt
Thomas Bang Jespersen, Arkitekt
Thomas Bang Jespersen, Arkitekt
Sørg venligst for at de fine visioner fra jeres side og fra arkitekternes side har mulighed for at blive gennemført
Jytte Abildstrøm Mygind
Jytte Abildstrøm Mygind
Jeg tog på trækursus i Jærna idet jeg havde læst om vandforsyningsskove – det var mageløst
Holger Dahl
Holger Dahl
Kære Frank Jensen, bær over med mig, for jeg synes egentlig, at denne lille selskabsleg er ret overflødig og et udtryk for en farlig tilbagevenden til 1960ernes mest verdensfjerne idealisme
Kærlig hilsen fra alle os i Almenr
Kærlig hilsen fra alle os i Almenr
Kun gennem stærke, forpligtende fællesskaber kan vi løse klimaudfordringen
Dorthe Mathiesen
Dorthe Mathiesen
Jeg er pennefører for Karla på fire år, der har skrevet de første to ord i dette brev. Det er hendes stemme, vi skal høre, når vi taler om klimaforandringer, den grønne omstilling og en CO2-neutral hovedstad
Svend Erik Rolandsen
Svend Erik Rolandsen
”I want my own layer!” råbte borgmesteren fra Ancona ved Italiens Adriaterhavskyst, og hamrede næven ned i talerstolen til en byplankonference
Carsten Hoff
Carsten Hoff
Jeg ser ting ske, som truer de værdier, vi netop elsker byen for. Det er boligbyggeriet, der generer mig. Boligpriserne, boligmiljøet, bæredygtighed
Curt Liliegreen, Projektdirektør
Curt Liliegreen, Projektdirektør
København har fået meget forærende fra naturens side såvel som fra samfundsudviklingen og historien: En strategisk velbeliggende by i en af de rigeste dele af Verden
Kristian Ly Serena
Kristian Ly Serena
En kvalitet i livet, der kun kan opstå i sameksistens mellem mennesker i alle aldre og med alle slags formåen
Gladsaxe Gymnasium 2.x
Gladsaxe Gymnasium 2.x
Vi stemmer for en bæredygtig by, som kan vise vejen frem, Vi stemmer for billigere kulturoplevelser, Vi stemmer for renere luft i København
Asmund Havsteen-Mikkelsen: Dyrk maden selv, København
Asmund Havsteen-Mikkelsen: Dyrk maden selv, København
I dag gennemstrømmes København af fossile brændstoffer, hvert sekund eksploderer der benzin, diesel og gas i bilerne, busserne og lastbilerne på alle hovedstadens veje
Ellen Braae
Ellen Braae
Kære Frank Jensen “Hvad er ’grøn kulturarv’?”, spørger du forståeligt nok. Det er ikke et kendt begreb. Derimod er parker, haver, promenader, torve og pladser alle velkendte elementer i den tætte by
Christian Pagh
Christian Pagh
Der er tre karaktertræk ved København, jeg mener, vi bør bygge byens udvikling på: fællesskabsvilje, formgivningsevne og kulturbevidsthed
Morten Birk Jørgensen
Morten Birk Jørgensen
Jeg kontakter dig vedrørende et presserende anliggende. I 2016 traf I på Rådshuset en beslutning med vidtrækkende konsekvenser for byens arkitektoniske udvikling. Med et fireårigt strategisk partnerskab overdrog I meget store dele af kommunens arkitektopgaver til kun to rådgiverhold
Jonas Sangberg
Jonas Sangberg
Sluk græsslåmaskinen. Byg robust og transformerbart. Efterspørg bæredygtige projekter
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Københavns Kommune kunne gå forrest i et paradigmeskifte inden for byudvikling, som insisterer på at anerkende naturens processer som dynamiske og værdifulde
Adept
Adept
Prisen for visioner kan være høj, men den er højere uden
Danielsen
Danielsen
Hvordan sikrer du økonomisk vækst, uden at gå på kompromis med verdensmålene?
Hanne Schmidt
Hanne Schmidt
Engang følte jeg mig hjemme blandt de indbyggere og arbejdere der nu er væk, ligesom min petroleumsosende baggårdslejlighed er revet ned
Juul Frost Arkitekter
Juul Frost Arkitekter
Bevar muligheden for, at der indrettes boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed i de kreative zoner
Einer Seerup, Ark-unica
Einer Seerup, Ark-unica
Gennemfør klimaplanen i etaper
Jesper Kusk
Jesper Kusk
Fra Verdensmål til Københavnermål
Jan Koed
Jan Koed
Den grønne boulevard
Thing Brandt Landskab
Thing Brandt Landskab
Fremtidens København er en modig by
Ed Durie, Akt II
Ed Durie, Akt II
1. Reuse and adaptive reuse 2. Construct in timber
Nils Holscher
Nils Holscher
Hvordan kan det være, vi i den grad stadig accepterer den brutalitet, som trafikken i dag fører med sig?
Arkitektfællesskabet
Arkitektfællesskabet
Der skal skabes et fundament, hvor kvalitet i arkitektur og byggeri (igen) er forudsætningen for det gode samfund
Dan Stubbergaard, COBE
Dan Stubbergaard, COBE
Bekæmp de ensformige byggerier. Dyrk og bevar mangfoldigheden
Johan Hage, Historiske Huse
Johan Hage, Historiske Huse
Byg mindre - bevar mere
Lars Autrup
Lars Autrup
Stop den lidt tilfældige byudvikling med spredte fægtninger som Stejlepladsen og Vejlandskvarteret
Maria Wedel Søe og Jens Bertelsen, arkitekter
Maria Wedel Søe og Jens Bertelsen, arkitekter
Vi ved alle, at vores gamle by er fuld af kulturarv. Smukke bygninger, der har stået i mange hundrede år. Ved du også, at kulturarv er bæredygtigt?
Rambøll
Rambøll
Familiemønstrene har ændret sig
Uffe Elbæk
Uffe Elbæk
”Og hjertet er helt i skygge og hjertet er næsten hørt op. Til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop.”
Christian Have
Christian Have
Byens forbilledlige infrastruktur er en perfekt metafor for det, der nødvendigvis må ske
arki_lab
arki_lab
Den politiske klasse er under pres
Sara Ettrup
Sara Ettrup
Brug din stadsarkitekt
steffan iwersen arkitekt maa
steffan iwersen arkitekt maa
Etabler “eksperiment-øer” der kan afprøve alternative bo- og bygningsformer, hvor man kan søge om begrundet dispensation fra bygningsreglementet
Martin og Rosa, STED
Martin og Rosa, STED
København lever og næres af forskellighed
Kenneth Balfelt Team
Kenneth Balfelt Team
Faren for kollaps er stærkt stigende i takt med at vi bliver mere og mere stressede
Natalie Mossin, KADK, Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Natalie Mossin, KADK, Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Et københavn i byernes gule førertrøje efterlader ingen bag feltet

Kunstneren Asger Jorn var en stemme: ”Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os genskabe den menneskelige tilværelse, og lad rammen elastisk følge udviklingen i denne tilværelses manifestationer, så li- vet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet. Dette er en højtidelig og indtræn- gende opfordring hertil”.I for nylig vedtaget Kommuneplan 2019. Den er blevet til i et helt andet distanceret vækstperspektiv, hvor der skal bygges dobbelt så mange boliger i de næste 12 år som i de foregående 12 år! Hvorfor bygge mange dyre boliger, når der er brug for billige?Boligpolitik må tage afsæt i kvarterernes konkrete be- hov for boliger til ældre, børnefamilier, unge, pleje- hjem og så videre. Den eksisterende bygningsmasses potentialer skal bruges til boliger og ikke til hoteller.Vækstblindheden har også ført til affredningen af Lær- keslette på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhav- nen. Senest også til din aftale med daværende statsmi- nister Løkke Rasmussen om Lynetteholmen, uden i øv- rigt i et sekund at vende den med borgerne.Illusionen om at kunne bygge prisen på boliger ned, i samspil med den jordsalgsdrevne byudvikling i By & Havns regi, fører til, at byens arealer bliver fyldt hurtigt ud. Uden følsomhed i forhold til økosystemerne.

Og uden at efterlade en åben by med rum til de næste ge- nerationer.Der er bestemt sket gode ting i København. Men vi er mange, der er bekymrede for den retning byens udvik- ling har taget.Covid-19-krisen, nu hvor byudviklingen stilner af, er en anledning til en tænkepause – til et nyt perspektiv.Planloven er under revision. Du kan, sammen med dine kollegaer ud over Sjælland, arbejde for en Regi- onplan Sjælland, der bliver lavet i et nyt demokratisk forum. Byudviklingen kan så fordeles i en større geo- grafi og samtidig stoppe den centralisering af byudvik- ling og boligbyggeri, som borgerlige regeringer siden Schlüters tid har presset ned over Københavns Kom- mune. I stedet kan Sjælland i et langsigtet perspektiv udvikles med mange centre forbundet af kollektivtransport, og hvor byerne er hinandens ressourcer i et polycentrisk økourbant net.Vær opmærksom på, Frank, at indsigten i de socio- økologiske forhold er vokset hurtigt i de sidste år. Den måde, vi opfatter relationen samfund og natur på i morgen, vil være en anden end den er i dag.

Den grønne omstilling, som kommunen vil være en aktiv deltager i, må derfor uundgåeligt også medføre helt nye paradigmer for bystrukturer og urbanisering, netop det som den helhedsbaserede regionplan kan tage fat på.Derfor må Lynetteholmen og Østre Ringvej naturligvis stilles i bero. Det er stadig muligt. Loven er ikke ved- taget endnu. Lynetteholmen er jo et hovedkulds gen- nemført og svagt begrundet projekt.Det er heller ikke for sent at rulle bebyggelsen Stejle- pladsen og Lærkesletten tilbage. Lad mig en passant erindre om, at By & Havn nu skønner, at forureningen af Lærkesletten vil udløse ekstraudgifter for 250-300 mio. kr. Hverken økologisk eller samfundsøkonomisk er det ansvarlig at bygge på disse biotoper.Du er den 10. i rækken af overborgmestre. Du kan også nemt blive den sidste, men vi er mange, der gerne vil hjælpe dig med at lægge kursen radikalt om.Staten vil blive en hård nyser, når der skal forhandles om at indstille Lynetteholmen og Østre Ringvej, om genfredning af Stejlepladsen og Lærkesletten samt om en rekonstruktion af By & Havn. Derfor vil vi også gerne være med til at lægge pres på staten, så kom- munen kan komme af krogen.Som jeg nævnte i begyndelsen, skal byen forstås nede fra. Derfor bør du ikke stå i vejen for etableringen af et lokalt demokrati med fora, der har flere kompetencer og ressourcer, end lokaludvalgene har i dag. Borgerne i kvartererne skal selv kunne træffe beslutninger, som naturligvis skal respekteres af Borgerrepræsentatio- nen.Der er meget at gøre i både den store og den lille skala, for at gøre København til den by, vores hjerter længes efter.

Med venlig hilsen

Peter Schultz Jørgensen Byplanlægger
Hvalsø 9. april 2020

Se mere her